AFFÄRSENHET

Components Denmark

Bolagen inom Components Denmark marknadsför och säljer komponenter och delsystem i nischade produktområden inom elektronik, elektromekanik, mekanik, och hydraulik.

Components Denmark har ambitionen att skapa mervärde för varje enskild kund, oavsett om det gäller större systemlösningar eller leverans av enstaka komponenter.

Bolagen har tillgång till innovativ och marknadsledande teknik, håller en hög leverans- och servicekvalitet och erbjuder flexibla lösningar som förstärker kundernas konkurrenskraft. Kunderna återfinns främst inom den danska tillverkningsindustrin. Särskilt viktiga marknadsområden är energi och medicinteknik.

Affärsenheten levererar bland annat kundspecifika induktiva lösningar till vindkraftsindustrin, kundanpassade kylsysterm inom elektronikapplikationer samt komponenter och färdiga enheter till elektronikindustrin.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Components Denmark

Henrik Möller
+45 408 738 30
henrik.moller@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land