AFFÄRSOMRÅDE

Components

Skräddarsydda tekniklösningar

Bolagen inom Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom elektronik, elektromekanik, mekanik, och hydraulik. En stark kraft och möjliggörare är samhällets strävan efter hållbar utveckling och kundernas behov av miljö- och klimatvänliga lösningar, bl a inom elektrifiering och omställning till förnybar energi.

Affärsområdet erbjuder hållbara tekniklösningar som huvudsakligen utgår från leverantörernas utbud av komponenter. Produkterna och lösningarna skräddarsys i starka partnerskap med kunder och marknadens ledande leverantörer.

Bolagen inom Components har en stark förankring i den nordiska tillverkningsindustrin och är väl positionerade i stora kundsegment som originaltillbehör till applikationer inom verkstadsindustrin, specialfordon, energi och elektronik. En gemensam utveckling av såväl teknik- som hållbarhetslösningar pågår kontinuerligt. Detta i kombination med lokal närvaro ger bolagen konkurrensfördelar på sina respektive nischmarknader.

Fokus ligger på att med djup teknikkompetens skapa hållbara tekniklösningar som ligger i framkant. Exempel på produkter är elmotorer & styrningar, omkopplare, sensorer, givare, kablage & kontaktdon och ventiler.

Components består av affärsenheterna:

Kontaktperson

Affärsområdeschef

Martin Fassl
Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land