AFFÄRSENHET

Fibre-Optic Communication

Bolagen inom affärsenheten säljer och marknadsför hållbara lösningar baserade på fiberoptik. Fiberoptik används för utbyggnaden av moderna kommunikationsnät men även inom nischade områden som cybersäkerhet.

 

Kontaktperson

Affärsenhetschef Fiber-Optic Communication

Patrik Klerck
+46 708 64 15 17
patrik.klerck@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land