Senaste uppdateringar om IT-attacken

2019-11-27

Arbetet med att åtgärda effekterna av IT-attacken är som redan nämnts komplext. Men vad är det för arbete som egentligen görs? Förenklat handlar det om att återställa bolagens IT-miljö på ett säkert sätt. Arbetet har skett i två parallella spår: I det ena har attacken kartlagts i detalj. Det ger viktig kunskap som behövs för att kunna undvika ytterligare bakslag. Genom att ta reda på exakt hur angriparna gått tillväga blir det möjligt att upptäcka fler fällor och stoppa nya attackförsök. I det andra spåret har en ny, osmittad IT-miljö byggts upp, med ytterligare säkerhetslager, där bolagen kan återgå till normal verksamhet.  

Den nya miljön är på plats och återanpassningen av till exempel affärssystem håller god fart. Samtliga drabbade bolag är operativa, dock fortfarande i olika utsträckning.

.

 2019-11-22

Arbetet med att komma tillbaka efter IT-attacken fortskrider helt enligt plan. Som tidigare kommunicerats kommer signifikanta nyheter att meddelas via pressrelease. Under tiden får företagen tillbaka sina system löpande och kommer gradvis tillbaka till online-läge. 

- Vi gör stora framsteg, men det här är en tidskrävande process. En av anledningarna är att vi är väldigt måna om att försäkra oss om att vi inte kommer att råka ut för nya attacker eller andra bakslag. Våra företag är verkligen helt fantastiska och har lyckats leverera till kunder genom att arbeta runt hindren på ett fantastiskt imponerande sätt, kommenterar Niklas Stenberg, VD på Addtech.

2019-11-07

Leveranskapaciteten återställs nu dag för dag. De drabbade bolagen använder parallellt alternativa metoder och arbetar tillsvidare delvis offline för att hålla verksamheten i gång.  

Med tanke på attackens upplägg så är vår uppfattning att kunder sannolikt inte exponerats för förhöjda cyberrisker i samband med attacken.

Vårt växeltelefonnummer fungerar med vissa begränsningar. Kunder som har frågor om hur de kommer i kontakt med specifika bolag kan få hjälp av Addtech via +46 76 339 69 18.

Av utredningstekniska skäl lämnar vi för närvarande inte ytterligare detaljerad teknisk information. 

2019-11-04

Som tidigare meddelats så utsattes Addtech AB och 80 av dotterbolagen för en IT-attack den 30 oktober. Brottet, en så kallad ransomware-attack, har polisanmälts och är under utredning.

Arbetet med att återställa systemen fortlöper enligt plan, med aktivt stöd från externa experter. Målet är att komma tillbaka till normal verksamhet så fort som möjligt. De berörda bolagen har arbetat hårt för att upprätthålla verksamheten med hjälp av alternativa metoder och off-linemetoder, och har fullt fokus på att minimera negativ påverkan på kunder och verksamhet.

Omfattningen av potentiell dataförlust är fortfarande under utvärdering. Finansiell påverkan kommer att kommuniceras så fort det är utvärderat.