Senaste uppdateringar om IT-attacken

2019-11-07

Leveranskapaciteten återställs nu dag för dag. De drabbade bolagen använder parallellt alternativa metoder och arbetar tillsvidare delvis offline för att hålla verksamheten i gång.  

Med tanke på attackens upplägg så är vår uppfattning att kunder sannolikt inte exponerats för förhöjda cyberrisker i samband med attacken.

Vårt växeltelefonnummer fungerar med vissa begränsningar. Kunder som har frågor om hur de kommer i kontakt med specifika bolag kan få hjälp av Addtech via +46 76 339 69 18.

Av utredningstekniska skäl lämnar vi för närvarande inte ytterligare detaljerad teknisk information. 

2019-11-04

Som tidigare meddelats så utsattes Addtech AB och 80 av dotterbolagen för en IT-attack den 30 oktober. Brottet, en så kallad ransomware-attack, har polisanmälts och är under utredning.

Arbetet med att återställa systemen fortlöper enligt plan, med aktivt stöd från externa experter. Målet är att komma tillbaka till normal verksamhet så fort som möjligt. De berörda bolagen har arbetat hårt för att upprätthålla verksamheten med hjälp av alternativa metoder och off-linemetoder, och har fullt fokus på att minimera negativ påverkan på kunder och verksamhet.

Omfattningen av potentiell dataförlust är fortfarande under utvärdering. Finansiell påverkan kommer att kommuniceras så fort det är utvärderat.