Affärsskolan

UTVECKLAS HOS ADDTECH 

Addtechs Affärsskola ska stötta medarbetarnas professionella och personliga utveckling. Det handlar inte bara om att bidra till ökad kompetens och effektivitet, utan i hög grad om att skapa engagemang och bygga självförtroende.

Fem kompletterande kurser:

Målgrupp: Koncernens alla medarbetare.

Innehåll: Kursen tar upp ämnen som affärsmodell, lönsamhetstänkande, företagsfilosofi och etik. Dessutom diskuteras värdet av att ha en vision och mål för ett företags framtida utveckling. I seminarieform får medarbetare tillfälle att tillsammans förstå och utveckla hur dessa begrepp påverkar den dagliga verksamheten i respektive dotterbolag. Kursen är en särskilt viktigt introduktion för personal i nyförvärvade dotterbolag.

Målgrupp: Inne- och utesäljare med minst sex månaders erfarenhet.

Innehåll: Kursen ökar säljarnas effektivitet genom att de får en tydligare struktur i försäljningsarbetet, förbättrade förberedelser och mål inför kundkontakter, förstärkt presentationsteknik samt ökad kunskap kring affärsjuridik och leveransvillkor. Kursen syftar dessutom till att öka förståelsen för ekonomiska samband och för hur lönsamhet skapas. För att konkretisera inlärningen medverkar inköpare från koncernens kunder, vilket gör det lättare för deltagarna att förstå vad som är viktigt att tänka på när det gäller långsiktiga affärsrelationer.

Målgrupp: Rutinerade säljare med minst två års erfarenhet som tidigare har genomfört kursen ”Framgångsrik försäljning”.

Innehåll: Denna fördjupningskurs har nära koppling till verkligheten och riktar sig mot mer seniora säljare i dotterbolagen. Kursen ger tillgång till praktiska verktyg för ett mer målmedvetet, lönsamt säljarbete genom en mer effektiv beslutspåverkan. Exempelvis genomförs realistisk förhandlingsträning med stöd av videokamera samt simulering av ett Addtech-anpassat affärscase.

Målgrupp: Kurs för samtliga VD:ar i Addtechs dotterbolag eller ledare i motsvarande befattning inom koncernen.

Innehåll: Som VD i ett Addtech-bolag har man frihet under ansvar och i denna kurs diskuteras vilka krav som ställs på våra bolag och hur man som VD kan dra nytta av Addtechs koncept ”småskalighet i stor skala”. Addtechs syn på ledarskapet är också givetvis i fokus och inom detta ämne behandlas områden som rekrytering, utbildning, utvecklingsmöjligheter samt attityder, uppföljning och incitament. Kursen ger verktygen som VD ska känna till för att lättare och bättre hantera ett bolag inom en decentraliserad koncern. Målet med kursen är att erhålla ett ”körkort” för att kunna vara ledare inom koncernen.

Förutom de fyra kurserna ovan arrangeras regelbundet olika temakurser. Bland annat så har vi haft kurser i ämnen som t.ex. strategisk marknadsföring, digital försäljning & marknadsföring samt även ekonomiutbildning för dotterbolagens ekonomer. Att genomföra temakurser inom Affärsskolan är ett bra sätt fånga upp och koordinera övriga  utbildningsbehov som  efterfrågas i de olika dotterbolagen. Temakurser ger också ett bra nätverk för att utbyta erfarenheter mellan medarbetare på våra olika dotterbolag.