Utvecklas hos Addtech 

Vi arbetar långsiktigt för att öka den interna kunskapsöverföringen, vidareutveckla medarbetarna och förädla företagskulturen. Detta görs genom vår egen Affärsskola samt genom olika former av samarbeten inom koncernen.