BOLAGSSTYRNING

Bolagsorganen i Addtech AB består av bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör och revisorer. 

Addtech AB tillämpar svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på Stockholmsbörsen. Därtill följs bestämmelserna i Addtechs bolagsordning. 

Under denna avdelning, Bolagsstyrning, presenteras hur Addtech arbetar med bolagsstyrningsfrågor.