BOLAGSSTÄMMA


Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ) (”Bolaget”), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma torsdag den 30 augusti 2018, kl. 16.00 på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30.

Läs kallelsen här

Ladda ner dokument till bolagsstämman:

Arkiv - tidigare bolagsstämmor: