Recab

Inom Addtechs fokusområde Hållbar Organisation finns en vision att ha 40 procent kvinnor i ledande positioner år 2030. Vi har en bit kvar dit, men ambitionen är definitivt att uppnå målet. En kvinna som innehar en ledande position inom Addtech är Carolin Burlin, VD på Recab som ingår i affärsområdet Automation. Recab har idag cirka 35 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark och erbjuder produkter och lösningar inom bland annat industriell automation.

"Engagemanget i jämställdhetsfrågan är genuin inom koncernen"

Caroline Basilier, Recab

- Recab jobbar med många av de heta buzzwords som finns inom teknikbranschen idag; AI, Industri 4.0, Machine Learning och Embedded Computers. Man måste absolut inte vara en tekniknörd för att jobba i en ledande position inom teknikbranschen, menar Carolin. Vi borde bli bättre på att lyfta fram kvinnliga förebilder som gillar teknik. Teknik är ju ett stort begrepp som omfattar oändligt många produkter, lösningar och arbetsuppgifter.

Recab är på god väg att uppnå visionen om 40 procent kvinnor i ledande positioner. Enligt Carolin är 33 procent av bolagets ledning idag kvinnor.

- För oss är det viktiga att ha rätt kompetens och engagemang inom bolaget, säger Caroline. Som VD i ett av Addtechs dotterbolag känner jag absolut att det finns ett genuint stöd från koncernledningen att driva jämställdhetsfrågan. Vi måste bli ännu bättre på att skapa mixade arbetsplatser där kvinnor och män tillsammans kan bidra till utvecklingen av hållbara produkter och tekniklösningar