Addtech's largest shareholder 2017-12-29

Owner Shares (A) Shares (B) % capital % votes
Total 15 biggest owners 3 000 660 35 446 894 56.4 67.3
Anders Börjesson (family) 1 496 916 121 050 2.4 15.5
Tom Hedelius 1 447 776 16 200 2.1 14.9
Swedbank Robur Fonder 6 420 560 9.4 6.6
Lannebo Fonder 6 054 680 8.9 6.2
SEB Investment Management 4 779 802 7.0 4.9
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 530 227 3.7 2.6
Odin Fonder Sverige 2 100 633 3.1 2.2
State Street Bank And Trust Client 2 018 042 3.0 2.1
State Street Bank And Trust Com. Boston 1 965 218 2.9 2.0
Handelsbankens Fonder 1 840 559 2.7 1.9
Sandrew AB 1 800 000 2.6 1.8
Familjen Säve 60 000 1 200 000 1.8 1.8
JP Morgan Bank Luxenbourg S.A. 1 668 348 2.4 1.7
SSB Client Omnibus AC 1 501 575 2.2 1.5
Odin Fonder Norden 1 430 000 2.1 1.5

The above figures are based on total number of shares (including treasury shares).