Addtech's largest shareholder 2018-04-30

Owner Shares (A) Shares (B) % capital % votes
Total 15 biggest owners 3 008 724 35 327 706 56.2 67.2
Anders Börjesson (familj) 1 500 948 121 050 2.4 15.6
Tom Hedelius 1 447 776 16 200 2.1 14.9
Swedbank Robur Fonder 6 420 560 9.4 6.6
Lannebo Fonder 5 638 146 8.3 5.8
SEB Investment Management 4 925 646 7.2 5.1
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 619 600 3.8 2.7
State Street Bank And Trust Client 2 034 287 3.0 2.1
Odin Fonder Sverige 1 900 633 2.8 2.0
State Street Bank And Trust Com. Boston 1 831 218 2.7 1.9
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 1 813 148 2.7 1.9
Sandrew AB 1 800 000 2.6 1.8
Handelsbankens Fonder 1 791 331 2.6 1.8
Familjen Säve 60 000 1 190 000 1.8 1.8
SSB Client Omnibus AC 1 695 887 2.5 1.7
Odin Fonder Norden 1 530 000 2.2 1.6

The above figures are based on total number of shares (including treasury shares).