Addtech's largest shareholder 2018-01-31

Owner Shares (A) Shares (B) % capital % votes
Total 15 biggest owners 3 004 692 35 392 328 56.3 67.3
Anders Börjesson (family) 1 496 916 121 050 2.4 15.5
Tom Hedelius 1 447 776 16 200 2.1 14.9
Swedbank Robur Fonder 6 420 560 9.4 6.6
Lannebo Fonder 5 749 070 8.4 5.9
SEB Investment Management 4 902 235 7.2 5.0
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 367 117 3.5 2.4
Odin Fonder Sverige 2 100 633 3.1 2.2
Handelsbankens Fonder 2 020 895 3.0 2.1
State Street Bank And Trust Client 2 018 864 3.0 2.1
State Street Bank And Trust Com. Boston 1 966 218 2.9 2.0
Sandrew AB 1 800 000 2.6 1.8
Familjen Säve 60 000 1 190 000 1.8 1.8
JP Morgan Bank Luxenbourg S.A. 1 690 327 2.5 1.7
SSB Client Omnibus AC 1 599 159 2.3 1.6
Odin Fonder Norden 1 430 000 2.1 1.5

The above figures are based on total number of shares (including treasury shares).