VD kommenterar

I september 2021 firar Addtech 20 år som börsbolag. Ända sedan starten 2001, då vi knoppades av från Bergman & Beving har vi överträffat våra finansiella mål. Trots IT- och finanskrascher, lågkonjunkturer, oljekris, cyberattack och pandemi har vi haft en genomsnittlig årlig vinsttillväxt på 22 procent. Även aktieutvecklingen har följt vinstutvecklingen och därmed skapat betydande aktieägarvärde.

Huvudförklaringen till denna framgångsresa är att vår affärsmodell och kultur fortfarande är kärnan i Addtech och i stort sett densamma som 2001. Enkelhet, decentraliserat ansvar, småskalighet i stor skala och passion för entreprenörskap är fortfarande avgörande för vår framgång. Naturligtvis har vi utvecklat och uppgraderat verksamheten. Sakta men säkert har vi förflyttat oss framåt och vi ökar målmedvetet andelen egna produkter, varumärken och hållbara tekniklösningar som vi säljer globalt i en alltmer digitaliserad värld.

Niklas Stenberg
VD och koncernchef