Ny organisation från 1 oktober

Genom att anpassa verksamheten och ytterligare stärka nätverket mellan bolagen vässar Addtech organisationen för att på bästa sätt tillvarata framtida tillväxtmöjligheter. Den nya organisationen träder i kraft den 1 oktober 2021 och kommer att bestå av fem affärsområden med tydliga nischstrategier.

AUTOMATION

Bolagen inom Automation producerar och säljer delsystem och komponenter för industriell automation och infrastruktur. Strategin är att fånga potentialen från starka drivkrafter såsom Industri 4.0, smarta städer samt Industrial Internet of Things (IIOT). Målet är att fortsätta utveckla mervärdet genom att addera spetskompetens samt med ett tydligt hållbarhetsfokus växa internationellt.

Affärsområdeschef

Martin Fassl 
martin.fassl@addtech.com

Affärsenhetschefer

Motions & Drives
Anders Jacobsson
anders.jacobsson@addtech.com

Industrial IT & Sensors
Cees Koetsier
cees.koetsier@addtech.com

Business Controller

Olof Tude
olof.tude@addtech.com

ELECTRIFICATION

Bolagen inom Electrification producerar och säljer batterilösningar, energieffektiv kraftförsörjning och kraftöverföring samt komponenter och delsystem för elektriska drivlinelösningar. Strategin är att genom att vara marknadsledande i valda nischer skapa lönsam tillväxt från samhällets snabba teknikutveckling, inte minst när det gäller elektrifiering, datakommunikation och utbyggnaden av 5G. Fokus är på att stärka det digitala erbjudandet, svara upp mot kundernas ökade krav på hållbara produkter samt fortsätta med den internationella agendan.

Affärsområdeschef

Per Lundblad 
per.lundbladl@addtech.com

Affärsenhetschefer

Battery Systems
Peter Andersson
peter.andersson@addtech.com

Connectivity Solutions
Josef Kan
joseph.kan@addtech.com

Power & Mobility
Michael Ullskog
michael.ullskog@addtech.com

Business Controller

Christian Goding
christian.goding@addtech.com

ENERGY

Bolagen inom Energy producerar och säljer produkter för elöverföring, elinstallation samt säkerhetsprodukter främst inom trafik. Strategin är att genom bolagens starka positioner inom överföring av el, vindkraft och distributionsnät skapa lönsam tillväxt från den pågående omställningen av samhället mot CO2-neutralitet. Affärsområdet ska också satsa vidare på nischerna smarta hem samt public safety.

Affärsområdeschef

Hans Andersén
hans.andersen@addtech.com


Vice Affärsområdeschef 

Karl Zellner
karl.zellner@addtech.com

Affärsenhetschefer

Energy Products
Åsa Skarbrandt
asa.skarbrandt@addtech.com

Energy Supply
Marcus Johansson
marcus.johansson@addtech.com

Business Controller

Daniel Vestergren
daniel.vestergren@addtech.com

Business Development

Henrik Möller
henrik.moller@addtech.com

INDUSTRIAL SOLUTIONS

Bolagen inom Industrial Solutions producerar och säljer lösningar och system mot primärt segmenten skog, specialfordon och avfall/återvinning. Strategin är att fånga potentialen inom hållbara tekniklösningar som minskar samhällets miljöpåverkan. Avfalls- och återvinningssystem, ergonomiska produkter till framförallt specialfordon samt den ökade användningen av trä är framtida tillväxtområden.

Affärsområdeschef

Daniel Prelevic
daniel.prelevic@addtech.com

Affärsenhetschefer

Material Processing
Daniel Prelevic
daniel.prelevic@addtech.com

Vehicle Solutions
Anders Claesson
anders.claesson@addtech.com

Business Controller

Anna Crona
anna.crona@addtech.com

PROCESS TECHNOLOGY

Bolagen inom Process Technology producerar och säljer lösningar för mätning, kontroll och effektivisering av industriella flöden. Strategin är att fånga potentialen från ökade krav på en hållbar omställning av industrin, inte minst vad det gäller utsläpp till både vatten och luft. Med starka positioner i valda marknadsnischer och med ett växande behov av tekniska lösningar som kontrollerar och analyserar olika processer inom industrin ser affärsområdet goda tillväxtmöjligheter.

Affärsområdeschef

Claus NIelsen 
claus.nielsen@addtech.com

Affärsenhetschefer

Process Systems
Mikael Keränen
mikael.keranen@addtech.com

Emission Control
John Åge Lazar
jaal@betech.dk

Process Control
Claus Nielsen
claus.nielsen@addtech.com

Business Controller

Andreas Jäderberg
andreas.jaderberg@addtech.com