VDNiklas Stenberg
Dotterbolag130
Antal anställda2600
Verksamhet20 länder

ORGANISATION

Framgångsrika entreprenörsbolag i stor skala

Addtech har drygt 2 600 medarbetare i drygt 130 dotterbolag, en årsomsättning om cirka 9,5 miljarder svenska kronor och försäljning till ungefär 20 olika länder.

Frihet under ansvar är den grundläggande princip som genomsyrar organisationen. Dotterbolagens självständighet är viktig för att behålla och rekrytera duktiga medarbetare och entreprenörer. Varje dotterbolag har möjlighet att växa och utveckla verksamheten så länge som de följer Addtechs affärsmodell och ramverk. Addtech detaljstyr därmed inte bolagen men utövar ett aktivt ägarskap genom styrelsearbete.

Framgångsfaktor: Småskalighet i stor skala

Addtech kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet

Lönsam tillväxt uppnås genom kontinuerlig affärs- och organisationsutveckling. Detta sker i alla dotterbolag inom Addtech. Dessutom utvecklas koncernen genom förvärv av nya dotterbolag vilka möjliggör en expansion till nya marknader och ett breddat utbud av nischade produkter och tjänster.

Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Addtechs räkenskapsår
omfattar perioden 1 april – 31 mars.

Vill du veta mer om vår verksamhet och våra affärsområden?