KÄRNVÄRDEN

Ansvar som ger frihet

För att vi ska kunna leva upp till vår vision om att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel måste vi leva efter våra kärnvärden, det vi kallar vår själ. Denna hjälper oss utvecklas och ger oss trygghet i arbetet eftersom vi vet vad som förväntas av oss.

Hela vår företagskultur och filosofi kan sammanfattas i fem ord. Om alla ska trivas och utvecklas på Addtech måste vi vilja dela värderingarna.

Här kan du läsa mer om oss och vår verksamhet