KARRIÄR INOM ADDTECH

Arbeta i en internationell teknikhandelskoncern

Addtech strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ger sina medarbetare stora möjligheter till utveckling.

I koncernen finns möjligheter att kombinera teknik med affärer och samtidigt ta eget projektansvar. Koncernens position som en viktig aktör i många nischer ger tillfälle att utvecklas inom flera teknikområden och att få arbeta med såväl krävande kunder som ledande globala leverantörer.

Internrekrytering är Addtechs viktigaste verktyg för ledarförsörjning. Vid sidan av detta görs även extern rekrytering och våra många företagsförvärv gör att Addtech får in duktiga och drivna entreprenörer. Med rätt matchning och stöd kan dessa personer utvecklas ytterligare i organisationen. De flesta personer i ledande ställning i koncernen har börjat sin karriär inom försäljning i något av dotterbolagen.