AFFÄRSIDÉ

En länk mellan tillverkare och leverantör

Addtechs affärsidé är att erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till företag inom tillverkande industri och infrastruktur. Vi tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde genom att vara en kompetent samarbetspartner för kunder och tillverkare. Det innebär att vi ska tillföra värde, antingen genom att hjälpa kunderna att producera sina varor mer effektivt, eller genom att bidra till att deras produkter blir mer konkurrenskraftiga.

Framgångsfaktorer

Sedan börsnoteringen 2001 har Addtech haft en god omsättnings- och lönsamhetsutveckling. Lönsam tillväxt uppnås genom kontinuerlig affärs- och organisationsutveckling. Följande är de viktigaste faktorerna bakom vår framgångsrika affärsmodell.

Affärsmodellens framgångsfaktorer