STYRELSE & KONCERNLEDNING ADDTECH AB

STYRELSE

ANDERS BÖRJESSON

Styrelseordförande

ANDERS BÖRJESSON

Styrelseordförande

Civilekonom. Född 1948.

Styrelseordförande sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Tisenhultgruppen och Lagercrantz Group. Styrelseledamot i Bergman & Beving samt i ett antal bolag inom Tisenhult-gruppen.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD i Bergman & Beving.

 

Aktieinnehav: 1 500 948 A-aktier och 121 500 B-aktier (med familj). Innehav per 2018-05-31.

EVA ELMSTEDT

Styrelseledamot

EVA ELMSTEDT

Styrelseledamot

Dubbel kandidatexamen i Nationalekonomi och Datavetenskap. Född 1960. 

Styrelseledamot sedan 2005.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Proact IT Group. Styrelseledamot Gunnebo, Axiell, Thule och Arjo.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom bl.a. Nokia Networks, Ericsson samt mobiloperatören 3.

Aktieinnehav: 28 489 B-aktier (inkl. närstående). Innehav per 2018-05-31.

HENRIK HEDELIUS

Styrelseledamot

HENRIK HEDELIUS

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1966.
Styrelseledamot sedan 2017. Senior medarbetare ABG Sundal Collier Corporate Finance.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot Bergman & Beving, Mannerheim Invest, Vinovo, Team Sportia och Mind Industrial Group. Ledande befattningar i Jarl Securities, Storebrand Kapitalförvaltning, Swedbank and ABN Amro. 


Aktieinnehav: 9 900 B-aktier. Innehav per 2018-05-31 (inkl. närstående).

ULF MATTSSON

Styrelseledamot

ULF MATTSSON

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1964.

Styrelseledamot sedan 2012. Senior Advisor åt EQT samt PJT Partners.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Eltel, VaccinDirect och Lideta. Styrelseledamot i Oras Invest Oy och Priveq V.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tarkett, VD i Domco, Mölnlycke Health Care, Capio och Gambro.


Aktieinnehav: 8 000 B-aktier. Innehav per 2018-05-31.

MALIN NORDESJÖ

Styrelseledamot

MALIN NORDESJÖ

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1976. 
Ledamot sedan 2015.
Övriga styrelseuppdag: Styrelseordförande i Boomerang Sweden, Expando Electronics och Futuraskolan. Styrelseledamot i Bergman & Beving och Tisenhultgruppen.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tisenhultgruppen och Tritech Technology. 


Aktieinnehav: 19 502 B-aktier. Innehav per 2018-05-31.

KENTH ERIKSSON

Styrelseledamot

KENTH ERIKSSON

Styrelseledamot

Civilingenjör och Civilekonom. Född 1961.

Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Concentric och Technology Nexus.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Tradimus och ledande befattningar i Electrolux. Partner i Athanase Industrial Partner.


Aktieinnehav: 22 502 B-aktier. Innehav per 2018-05-31.

JOHAN SJÖ

Styrelseledamot

JOHAN SJÖ

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1967.
Styrelseledamot sedan 2008.  

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bergman & Beving, AddLife och OptiGroup. 

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Addtech AB och ledande befattningar i Bergman & Beving, dessförinnan Alfred Berg/ABN Amro. 

Aktieinnehav: 10 080 A-aktier, 212 136 B-aktier. Köpoptioner motsvarande
87 750 aktier (inkl. närstående). Innehav per 2018-05-31.

KONCERNLEDNING

NIKLAS STENBERG

Verkställande direktör, koncernchef och affärsområdeschef Power Solutions

NIKLAS STENBERG

Verkställande direktör, koncernchef och affärsområdeschef Power Solutions

Jur kand. Född 1974.

Anställd i koncernen sedan 2010.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS.

MALIN ENARSON

Ekonomidirektör

MALIN ENARSON

Ekonomidirektör

Civilekonom. Född 1973.

Anställd i koncernen sedan 2004. 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Business Controller inom Addtech Power Solutions. Flertalet roller inom ekonomi på Addtech, revisor Mazars (SET) Revisionsbyrå

PATRIK KLERCK

Affärsområdeschef Components

PATRIK KLERCK

Affärsområdeschef Components

Elektronikingenjör. Född 1969.

Anställd i koncernen sedan 1995.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Addtech samt Bergman & Beving.

HANS ANDERSÉN

Affärsområdeschef Energy

HANS ANDERSÉN

Affärsområdeschef Energy

Elkraftingenjör. Född 1961.

Anställd i koncernen sedan 2006.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och ägare AB Gevea samt affärsenhetschef Energy Supply.

ANDERS CLAESON

Vice verkställande direktör och affärsområdeschef Industrial Process

ANDERS CLAESON

Vice verkställande direktör och affärsområdeschef Industrial Process

Civilingenjör. Född 1956.

Anställd i koncernen sedan 1982.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Bergman & Beving.