STYRELSE & KONCERNLEDNING ADDTECH AB

STYRELSE

ANDERS BÖRJESSON

Styrelseordförande

ANDERS BÖRJESSON

Styrelseordförande

Civilekonom. Född 1948.

Styrelseordförande sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Bergman & Beving, Tisenhultgruppen och Lagercrantz. Styrelseledamot i Bostad Direkt, Futuraskolan, Ventilationsgrossisten Nordic, Expando Electronics och Northpower Stålhallar.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD i Bergman & Beving.

 

Aktieinnehav: 1 492 776 A-aktier och 121 050 B-aktier (med familj). Innehav per 2017-07-21.

EVA ELMSTEDT

Styrelseledamot

EVA ELMSTEDT

Styrelseledamot

Dubbel kandidatexamen i Nationalekonomi och Datavetenskap. Född 1960. 

Styrelseledamot sedan 2005.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Proact IT, Gunnebo, KnowIT och Thule.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom NSN, Nokia Networks, Ericsson, 3, Semcon och IBM.

Aktieinnehav: 26 450 B-aktier (inkl. närstående). Innehav per 2017-07-21.

HENRIK HEDELIUS

Styrelseledamot

HENRIK HEDELIUS

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1966.
Styrelseledamot sedan 2017. Head of Strategy i Remium Nordic.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot B&B Tools, Mannerheim Invest, Vinovo, Team Sportia och Mind Industrial. VD i Storebrand Kapitalförvaltning Sverige. Ledande befattningar i Jarl Securities and ABN Amro. 


Aktieinnehav: 9 900 B-aktier. Innehav per 2017-07-21.

ULF MATTSSON

Styrelseledamot

ULF MATTSSON

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1964.

Styrelseledamot sedan 2012. Industriell rådgivare åt EQT.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AcadeMedia, itslearning, Crem International och Eltel. Styrelseledamot i Oras Invest Oy.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tarkett, VD i Domco, Mölnlycke Health Care, Capio och Gambro.


Aktieinnehav: 8 000 B-aktier. Innehav per 2017-07-21.

MALIN NORDESJÖ

Styrelseledamot

MALIN NORDESJÖ

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1976. 
Ledamot sedan 2015.
Övriga styrelseuppdag: Styrelseordförande i Expando Electronics och Futuraskolan. Styrelseledamot i Bergman & Beving, Tisenhultgruppen, Bostad Direkt, Northpower Stålhallar och Ventilationsgrossisten Nordic.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tisenhultgruppen och Tritech Technology. 


Aktieinnehav: 19 502 B-aktier. Innehav per 2017-07-21.

KENTH ERIKSSON

Styrelseledamot

KENTH ERIKSSON

Styrelseledamot

Civilingenjör och Civilekonom. Född 1961.

Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Concentric och Technology Nexus.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Tradimus och ledande befattningar i Electrolux. Partner i Athanase Industrial Partner.


Aktieinnehav: 15 000 B-aktier. Innehav per 2017-07-21.

JOHAN SJÖ

Styrelseledamot

JOHAN SJÖ

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1967.
Verkställande direktör och koncernchef. Styrelseledamot sedan 2008. Anställd i koncernen sedan 2007. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AddLife, styrelseledamot i Bergman & Beving.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS och Alfred Berg/ABN Amro.


Aktieinnehav: 10 080 A-aktier, 208 786 B-aktier. Köpoptioner motsvarande
99 150 aktier. Innehav per 2017-07-21.

KONCERNLEDNING

JOHAN SJÖ

Verkställande direktör och koncernchef

JOHAN SJÖ

Verkställande direktör och koncernchef

Civilekonom. Född 1967.

Styrelseledamot sedan 2008. Anställd i koncernen sedan 2007.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AddLife och styrelseledamot i Bergman & Beving.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS och Alfred Berg/ABN Amro.

MALIN ENARSON

Ekonomidirektör

MALIN ENARSON

Ekonomidirektör

Civilekonom. Född 1973.

Anställd i koncernen sedan 2004. 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Business Controller inom Addtech Power Solutions. Flertalet funktioner inom ekonomi på Addtech. Dessförinnan revisor i Mazars (SET) Revisionsbyrå.

PATRIK KLERCK

Affärsområdeschef Components

PATRIK KLERCK

Affärsområdeschef Components

Elektronikingenjör. Född 1969.

Anställd i koncernen sedan 1995.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Addtech samt Bergman & Beving.

NIKLAS STENBERG

Affärsområdeschef Power Solutions

NIKLAS STENBERG

Affärsområdeschef Power Solutions

Jur kand. Född 1974.

Anställd i koncernen sedan 2010.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS, dessförinnan advokat.

HANS ANDERSÉN

Affärsområdeschef Energy

HANS ANDERSÉN

Affärsområdeschef Energy

Elkraftingenjör. Född 1961.

Anställd i koncernen sedan 2006.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och ägare AB Gevea samt affärsenhetschef Energy Supply.

ANDERS CLAESON

Vice verkställande direktör och affärsområdeschef Industrial Process

ANDERS CLAESON

Vice verkställande direktör och affärsområdeschef Industrial Process

Civilingenjör. Född 1956.

Anställd i koncernen sedan 1982.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Bergman & Beving.