STYRELSE & KONCERNLEDNING ADDTECH AB

STYRELSE

ANDERS BÖRJESSON

Styrelseordförande

ANDERS BÖRJESSON

Styrelseordförande

Civilekonom. Född 1948.

Styrelseordförande sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i B&B Tools, Tisenhultgruppen, Lagercrantz Group. Styrelseledamot i Bostad Direkt, Futuraskolan, Inomec, Ventilationsgrossisten Nordic och Swedish Cable Trolleys.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD i Bergman & Beving.
Aktieinnehav: 1 492 776 A-aktier och 121 050 B-aktier (med familj). Innehav per 2016-07-15.

EVA ELMSTEDT

Styrelseledamot

EVA ELMSTEDT

Styrelseledamot

Dubbel kandidatexamen i Nationalekonomi och Datavetenskap. 

Född 1960.

Styrelseledamot sedan 2005.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Proact IT, Gunnebo, Know IT, Syntavia och Axíell Group

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom NSN, Nokia Networks, Ericsson, 3, Semcon och IBM.
Aktieinnehav: 6 900 B-aktier och 3 100 B-aktier (via bolag). Innehav per 2016-07-15. Holdings per 2016-07-15.

TOM HEDELIUS

Vice styrelseordförande

TOM HEDELIUS

Vice styrelseordförande

Civilekonom, ekon dr hc. Född 1939.

Vice styrelseordförande sedan 2001.

Övriga styrelseuppdrag: Hedersordförande i Svenska Handelsbanken. Styrelseordförande i Anders Sandrews stiftelse och Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse. Vice styrelseordförande i Lagercrantz Group.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i Svenska Handelsbanken och Industrivärden.
Aktieinnehav: 1 447 776 A-aktier och 16 200 B-aktier. Innehav per 2016-07-15.

ULF MATTSSON

Styrelseledamot

ULF MATTSSON

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1964.

Styrelseledamot sedan 2012. Industriell rådgivare åt EQT.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AcadeMedia, itslearning, Granngården AB, Evidensia Djursjukvård AB, Musti Ja Mirri Oy och Crem International. Styrelseledamot i Oras Invest Oy.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tarkett, VD för Domco, Mölnlycke Health Care, Capio och Gambro.
Aktieinnehav: 8 000 B-aktier. Innehav per 2016-07-15.

MALIN NORDESJÖ

Styrelseledamot

MALIN NORDESJÖ

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1976.

Styrelseledamot sedan 2015.

Övriga styrelseuppdag: Styrelseordförande i Futuraskolan. Styrelseledamot i Tisenhultgruppen, Ventilationsgrossisten Nordic och Bostad Direkt.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i Bostad Direkt, Futuraskolan och Tritech Technology.
Aktieinnehav: 11 502 B-aktier. Innehav per 2016-07-15.

KENTH ERIKSSON

Styrelseledamot

KENTH ERIKSSON

Styrelseledamot

Civilingenjör och Civilekonom. Född 1961.

Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Concentric, Transportes Azkar SA och Technology Nexus.

Tidigare arbetslivserfarenhet: CEO i Tradimus och ledande befattningar i Electrolux. Partner i Athanase Industrial Partner.
Aktieinnehav: 10 000 B-aktier. Innehav per 2016-07-15.

JOHAN SJÖ

Styrelseledamot

JOHAN SJÖ

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1967.

Verkställande direktör och koncernchef. Styrelseledamot sedan 2008. Anställd i koncernen sedan 2007. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AddLife och styrelseledamot i BUFAB.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS och Alfred Berg/ABN Amro.
Aktieinnehav: 10 080 A-aktier och 173 000 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 110 500 aktier. Innehav per 2016-07-15.

KONCERNLEDNING

JOHAN SJÖ

Verkställande direktör och koncernchef

JOHAN SJÖ

Verkställande direktör och koncernchef

Civilekonom. Född 1967.

Styrelseledamot sedan 2008. Anställd i koncernen sedan 2007.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AddLife och styrelseledamot i BUFAB.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS och Alfred Berg/ABN Amro.

ANDERS CLAESON

Vice verkställande direktör och affärsområdeschef Components

ANDERS CLAESON

Vice verkställande direktör och affärsområdeschef Components

Civilingenjör. Född 1956.

Anställd i koncernen sedan 1982.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Bergman & Beving.

HANS ANDERSÉN

Affärsområdeschef Energy

HANS ANDERSÉN

Affärsområdeschef Energy

Elkraftingenjör. Född 1961.

Anställd i koncernen sedan 2006.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och ägare AB Gevea samt affärsenhetschef Energy Supply.

NIKLAS STENBERG

Affärsområdeschef Power Solutions

NIKLAS STENBERG

Affärsområdeschef Power Solutions

Jur kand. Född 1974.

Anställd i koncernen sedan 2010.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS, dessförinnan advokat.

JOHAN DYBERG

Affärsområdeschef Industrial Process

JOHAN DYBERG

Affärsområdeschef Industrial Process

Civilingenjör. Född 1967.

Anställd i koncernen sedan 2012.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom så väl entreprenörsdrivna mindre bolag som större tjänste- och produktbolag inklusive Electrolux och Husqvarna.

CHRISTINA KASSBERG

Ekonomidirektör

CHRISTINA KASSBERG

Ekonomidirektör

Ekonomie kandidatexamen. Född 1968.

Anställd i koncernen sedan 2016.
Tidigare arbetslivserfarenhet: CFO Stim, EVP Finance and Administration Medivir, controller Medivir, revisor Öhrling PricewaterhouseCoopers.