Addtechs största ägare 2017-07-31

Ägare Aktier (A) Aktier (B) % kapital % röster
Totalt 15 största ägarna 3 000 552 35 293 053 56,2 67,1
Anders Börjesson (familj) 1 492 776 121 050 2,4 15,5
Tom Hedelius 1 447 776 16 200 2,1 14,9
Swedbank Robur Fonder 6 420 560 9,4 6,6
Lannebo Fonder 6 089 001 8,9 6,3
SEB Investment Management 5 012 802 7,4 5,2
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 538 333 3,7 2,6
State Street Bank And Trust Client 2 017 000 3,0 2,1
Odin Fonder 2 000 633 2,9 2,1
AMF Försäkringar och Fonder 1 975 000 2,9 2,0
State Street Bank And Trust Com. Boston 1 865 318 2,7 1,9
Sandrew AB 1 800 000 2,6 1,8
Familjen Säve 60 000 1 200 000 1,8 1,8
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 1 453 568 2,1 1,5
SSB Client Omnibus AC 1 443 084 2,1 1,5
Handelsbanken Fonder 1 340 504 2,0 1,4

Ovanstående siffror baseras på totalt antal aktier (inklusive eget innehav).