Addtechs största ägare 2017-09-29

Ägare Aktier (A) Aktier (B) % kapital % röster
Totalt 15 största ägarna 3 000 660 34 741 108 55,3 66,6
Anders Börjesson (familj) 1 492 884 121 050 2,4 15,5
Tom Hedelius 1 447 776 16 200 2,1 14,9
Swedbank Robur Fonder 6 420 560 9,4 6,6
Lannebo Fonder 6 089 001 8,9 6,3
SEB Investment Management 5 052 802 7,4 5,2
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 538 333 3,7 2,6
State Street Bank And Trust Client 2 017 274 3,0 2,1
Odin Fonder Sverige 2 000 633 2,9 2,1
State Street Bank And Trust Com. Boston 1 937 850 2,8 2,0
Sandrew AB 1 800 000 2,6 1,8
Familjen Säve 60 000 1 200 000 1,8 1,8
SSB Client Omnibus AC 1 459 036 2,1 1,5
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 1 453 568 2,1 1,5
JP Morgan Bank Luxenbourg S.A. 1 354 801 2,0 1,4
Odin Fonder Norden 1 280 000 1,9 1,3

Ovanstående siffror baseras på totalt antal aktier (inklusive eget innehav).