KONTAKTPERSONER ADDTECH AB

Anders Claeson

Vice verkställande direktör och affärsområdeschef Addtech Components

Anders Claeson

Vice verkställande direktör och affärsområdeschef Addtech Components

anders.claeson@remove-this.addtech.com

Tel: +46 8 470 49 02

Johan Dyberg

Affärsområdeschef Industrial Process

Johan Dyberg

Affärsområdeschef Industrial Process

johan.dyberg@remove-this.addtech.com

Tel: +46 733 12 81 78

Johan Sjö

Verkställande direktör och koncernchef

Johan Sjö

Verkställande direktör och koncernchef

johan.sjo@remove-this.addtech.com

Tel: +46 8 470 49 00

Christina Kassberg

Ekonomidirektör

Christina Kassberg

Ekonomidirektör

christina.kassberg@remove-this.addtech.com

Tel: +46 70 184 84 43

Niklas Stenberg

Affärsområdeschef Power Solutions

Niklas Stenberg

Affärsområdeschef Power Solutions

niklas.stenberg@remove-this.addtech.com

Tel: +46 702 67 94 99

Hans Andersén

Affärsområdeschef Energy

Hans Andersén

Affärsområdeschef Energy

hans.andersen@remove-this.addtech.com 

Tel: +46 8 470 49 00

Addtech AB

Adress: Box 5112, 102 43 Stockholm
Besök: Birger Jarlsgatan 43 

Tel: +46 8 470 49 00
Fax: +46 8 470 49 01 

Org.nr: 556302-9726
Momsreg.nr: SE556302972601
Bolagets säte: Stockholm

info@remove-this.addtech.com