MÅL & STRATEGIER

Ledande inom värdeskapande teknikhandel

Addtechs vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel i Nordeuropa. Det innebär att vi ska vara en mervärdeskapande länk mellan tillverkare och kunder och erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till industriföretag.

Mål

Strategier

R/RK 45% Lönsamheten per dotterbolag ska uppgå till minst 45 procent, mätt som rörelseresultat dividerat med rörelsekapital.

Vill du veta mer om vår verksamhet?